Συνάντηση για τη βιωσιμότητα με πρωτοβουλία της Heineken

Συνάντηση για τη βιωσιμότητα με πρωτοβουλία της Heineken. 

Το Heineken Growth Makers Nights διοργανώθηκε για τέταρτη φορά στη σκηνή του Orange Grove με μία βραδιά καινοτόμου επιχειρηματικότητας αφιερωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη. Εκπρόσωποι της βιομηχανίας και της αγοράς, επιχειρηματίες και ακαδημαϊκοί συζήτησαν και παρουσίασαν ιδέες για τις σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης του 4ου Heineken Growth Makers, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018, βρέθηκαν η βιωσιμότητα και η κυκλική οικονομία αλλά και οι ευκαιρίες που δημιουργεί η πρόκληση της βιώσιμης ανάπτυξης για συνεργασίες μεταξύ μεγάλων εταιρειών και νεοφυών σχημάτων.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Heineken με στόχο την ενδυνάμωση των νέων επιχειρηματιών με γνώση, δεξιότητες και καθοδήγηση, την καλλιέργεια συνεργειών με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς που θα επιφέρουν προστιθέμενη αξία στο οικοσύστημα και θα συμβάλουν στη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας επιχειρηματικότητας.Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Heineken με στόχο την ενδυνάμωση των νέων επιχειρηματιών με γνώση, δεξιότητες και καθοδήγηση, την καλλιέργεια συνεργειών με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς που θα επιφέρουν προστιθέμενη αξία στο οικοσύστημα και θα συμβάλουν στη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας επιχειρηματικότητας.Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Heineken με στόχο την ενδυνάμωση των νέων επιχειρηματιών με γνώση, δεξιότητες και καθοδήγηση, την καλλιέργεια συνεργειών με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς που θα επιφέρουν προστιθέμενη αξία στο οικοσύστημα και θα συμβάλουν στη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας επιχειρηματικότητας.