Η Δέλτα παραμένει στη Vivartia

Vivartia: Ισχυρή παρουσία σε γαλακτοκομικά και κατεψυγμένα. 

Τα 606,6 εκατ. ευρώ έφτασαν το 2018 οι πωλήσεις του Ομίλου Vivartia, μέλος του Ομίλου MIG σε σχέση με τα 582,8 εκατ. ευρώ του 2017, σημειώνοντας αύξηση 4,1%, με θετική συνεισφορά όλων των κλάδων δραστηριότητάς του, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο κλάδος γαλακτοκομικών και ο κλάδος κατεψυγμένων τροφίμων διατήρησαν τις ηγετικές τους θέσεις στις αγορές που δραστηριοποιούνται. Επίσης, ο κλάδος εστίασης παρουσίασε σημαντική βελτίωση του κύκλου εργασιών (+9,8%) απόρροια της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροδρόμια, επιβατικά πλοία και σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών).

Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA ακολούθησαν την αυξητική τάση των πωλήσεων (+4,8%) και ανήλθαν σε 59,1 εκατ. ευρώ έναντι 56,4 εκατ. ευρώ το 2017.

Επίσης, αυξητικά κινήθηκαν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τα οποία διαμορφώθηκαν στα 7,2 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ το 2017, καθώς και τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων τα οποία διαμορφώθηκαν σε 2,8 εκατ. ευρώ έναντι 0,3 εκατ. ευρώ το 2017.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σημαντική εξέλιξη για τη μελλοντική αναπτυξιακή πορεία του ομίλου και την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων, αποτέλεσε η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού του, με όρους που εξασφαλίζουν τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα μέχρι το 2024.  

Για το 2019, προτεραιότητα στον στρατηγικό σχεδιασμό της διοίκησης του ομίλου παραμένει η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας των θυγατρικών εταιρειών, η διατήρηση της ηγετικής θέσης τους στις αγορές που δραστηριοποιούνται, η καινοτομία και η ενίσχυση των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων.