ασφάλιστρα

Ανέκαμψε η συνολική παραγωγή στη χώρα μας 

Φαίνεται ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες κατανοούν τον σημαντικό ρόλο που έχει η ασφάλεια τόσο στην προσωπική, όσο και στην επαγγελματική τους ζωή. Ειδικά, εάν αναλογιστεί κανείς τα τεκταινόμενα που συνέβησαν έπειτα από τις πλημμύρες στη δυτική Αττική, αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό είναι να έχει την περιουσία του ασφαλισμένη.

Του Στέλιου Ασλανίδη

Σύμφωνα με την κλαδική μελέτη της ICAP GROUP, για την ιδιωτική ασφάλιση, μείωση παρουσιάζει ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, το 2016 ο αριθμός τους διαμορφώθηκε σε 61 από 100 που ήταν το 2003. Μπορεί οι εταιρείες να μειώθηκαν, ωστόσο, αυξήθηκε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στη χώρα μας το 2016. Συγκεκριμένα, το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων (ζωής και ζημιών) στην Ελλάδα, διαμορφώθηκε ως ποσοστό στο ΑΕΠ σε 2,1% το 2016.

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Senior Consultant της ICAP Group αναφέρει ότι μετά από έξι χρόνια συνεχούς μείωσης, το σύνολο της εγχώριας παραγωγής ασφαλίστρων παρουσίασε αύξηση σε ποσοστό 5,8% το 2016 σε σχέση με το 2015.

Ειδικότερα, η παραγωγή ασφαλίστρων ζωής αυξήθηκε κατά 8,4%, ενώ η παραγωγή ασφαλίστρων κατά ζημιών παρουσιάζεται μειωμένη κατά 3,1% την ίδια περίοδο. Τα ασφάλιστρα ζωής κάλυψαν το 50,4% της συνολικής παραγωγής, ενώ το υπόλοιπο 49,6% προήλθε από τις ασφάλειες κατά ζημιών.

Μεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στον κλάδο ζωής, καθώς πέντε (5) εταιρείες κάλυψαν το 79% περίπου των ασφαλίστρων ζωής το 2016, ενώ ισάριθμες εταιρείες κάλυψαν περίπου το 40% των ασφαλίσεων ζημιών το ίδιο έτος.

ασφάλιστραΑπό τους δημοσιευμένους ισολογισμούς δείγματος 16 ασφαλιστικών εταιρειών για τη διετία 2015-2016, προκύπτουν τα εξής: αύξηση 11,1% παρουσιάζουν οι Επενδύσεις το 2016 σε σχέση με το 2015, ενώ οι Απαιτήσεις καταγράφουν μείωση 4,2%. Άνοδο 3,6% παρουσιάζει το Σύνολο του Ενεργητικού.

Από πλευράς στοιχείων του Παθητικού, αύξηση 3,5% εμφανίζουν τα Ίδια Κεφάλαια, ενώ οι Ασφαλιστικές Προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 5,1%. Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 3,9%. Το σύνολο των Εσόδων καταγράφει αύξηση 5,8%, ενώ αναφορικά με το καθαρό αποτέλεσμα (προ φόρων), καταγράφεται αύξηση των κερδών κατά 9,3% το 2016.

Aπό τον ομαδοποιημένο ισολογισμό των ασφαλιστικών εταιρειών για τη διετία 2014-2015 προκύπτουν τα εξής: αύξηση 4,3% παρουσιάζει το σύνολο του Ενεργητικού το 2015 σε σχέση με το 2014, ενώ οι Επενδύσεις αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αξίας του Ενεργητικού (67,4% το 2015) καταγράφοντας αύξηση 9,3% το 2015.

Το μερίδιο των Απαιτήσεων στο σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε 11,4%, εμφανίζοντας αύξηση 16,8%. Εξετάζοντας το Παθητικό, αύξηση 27,2% παρουσιάζουν τα Ίδια Κεφάλαια την περίοδο 2015/14, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της αξίας του Παθητικού αποτελούν οι Ασφαλιστικές Προβλέψεις (μερίδιο 38% το 2015), μειωμένες ωστόσο κατά 2,2%. Αυξημένες κατά 28,9% εμφανίζονται οι Υποχρεώσεις την ίδια περίοδο.