: «Τσουχτερό» πρόστιμο στη Μινέρβα

Σε πλήρη αμφισβήτηση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, θεωρώντας την εσφαλμένη, προχώρησε η εταιρεία Μινέρβα και μάλιστα γίνεται φανερό πως σκοπεύει να ακολουθήσει τη νομική οδό, προκειμένου να αρθεί το πρόστιμο των 384.106 για μη διαφανείς εμπορικές πρακτικές στην αγορά της μαργαρίνης και του βουτύρου.

Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι μετά από έλεγχο που διενήργησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ σχετικά με όρους σε συμβάσεις της με τους χονδρέμπορους και διανομείς της για τα έτη 2006 και 2009, εξέδωσε απόφαση με την οποία διαπιστώνει ότι εισήχθησαν κάθετοι περιορισμοί του ανταγωνισμού στην αγορά της μαργαρίνης και του βουτύρου. Η εταιρεία δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συνεργάστηκε απόλυτα προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία που απαιτήθηκαν αποδεικνύοντας την νομιμότητα των μεθόδων. Στη συνέχεια, υπέβαλε στη Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ένα πλήρες και εμπεριστατωμένο Σχέδιο Ανάληψης Δεσμεύσεων, ώστε να αρθούν οι όποιες ανησυχίες που ενδεχομένως να προκληθούν τόσο στην Επιτροπή όσο και στους συνεργαζόμενους χονδρέμπορους. Ωστόσο, παρά την πλήρη συμμόρφωση με τις επιταγές των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και την πλήρη ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων των ελεγκτών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η τελευταία προέβη στη διαπίστωση της ανωτέρω παράβασης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΜΙΝΕΡΒΑ δεσμεύεται πως συνεχίζει αδιαπραγμάτευτα τη σύννομη εμπορική της δραστηριότητα, υπηρετώντας την αξία του υγιούς ανταγωνισμού και προτίθεται να επιδιώξει την ακύρωση της απόφασης κατά τα νομίμως προβλεπόμενα.