Βελτιωμένες ρυθμίσεις οφειλών Σε αγώνα δρόμου χρειάστηκε να επιδοθούν οι μηχανισμοί της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να είναι σε λειτουργία η βελτιωμένη ρύθμιση οφειλών προς την εφορία, με στόχο φυσικά να μην ταλαιπωρούνται οι φορολογούμενοι με μετάβαση στις κατά τόπους εφορίες, προκειμένου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Τoυ Στέφανου Παπαπολυμέρου

Βελτιωμένες ρυθμίσεις οφειλώνΜε τα νέα δεδομένα, αυτό που επιχειρήθηκε είναι η μετάβαση από την παλαιά ρύθμιση οφειλών, που είχε τεθεί σε εφαρμογή από την προηγούμενη κυβέρνηση, στη νέα ρύθμιση που ψήφισε η Βουλή την Τρίτη 30 Ιουλίου. Συγκεκριμένα, έπρεπε να αλλαχθεί η εφαρμογή που προέβλεπε ως ελάχιστη δόση τα 20 ευρώ, από 30 ευρώ που ήταν στην προηγούμενη ρύθμιση, η μείωση του επιτοκίου και κυρίως να γίνουν οι νέες και πολλές αλλαγές για τις επιχειρήσεις που έχουν χρέη στο Δημόσιο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μέχρι τα τέλη του προηγουμένου Αυγούστου, όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στη ρύθμιση για την αποπληρωμή των οφειλών σε 120 δόσεις (περίπου 230.000) θα πρέπει, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες από την ΑΑΔΕ, να προχωρήσουν στα εξής βήματα:

 • Όσοι επιθυμούν να καταβάλλουν την ελάχιστη δόση των 20 ευρώ θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο www.aade.gr.
 • Η μείωση του επιτοκίου από 5% σε 3% θα γίνει αυτόματα από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή, οι ενταγμένοι στη ρύθμιση δεν θα χρειαστεί να κάνουν απολύτως τίποτα.
 • Νέα αίτηση θα πρέπει να υποβάλουν κι όσοι επιθυμούν να αποπληρώσουν νωρίτερα το χρέος τους προς την εφορία, γλιτώνοντας ταυτόχρονα μέρος ή το σύνολο των προσαυξήσεων.
 • Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει, εφόσον επιθυμούν να τύχουν των βελτιωμένων ευεργετικών διατάξεων, να υποβάλουν εκ νέου αίτηση στη φορολογική διοίκηση ηλεκτρονικά και να επιλέξουν τις δόσεις που επιθυμούν και το ποσό που θα καταβάλλουν. Υπενθυμίζεται ότι όσο λιγότερες είναι οι δόσεις τόσο μεγαλύτερο είναι το κούρεμα των προσαυξήσεων. Βελτιωμένες ρυθμίσεις οφειλών

Συγκεκριμένα, όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να πληρώσουν το χρέος τους:

 • Εφάπαξ, κερδίζουν πλήρη απαλλαγή κατά 100% από τόκους και προσαυξήσεις.
 • Σε 2 έως 4 δόσεις, έκπτωση 95% των προσαυξήσεων και των τόκων.
 • Σε 5 έως 12 δόσεις, έκπτωση 85%.
 • Σε 13 έως 24 δόσεις, έκπτωση 80%.
 • Σε 25 έως 36 δόσεις, έκπτωση 75%.

Όσοι αποφασίσουν να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους σε περισσότερες από 36 μηνιαίες δόσεις θα έχουν μικρότερη έκπτωση, που θα φτάνει κατ’ ανώτατο όριο το 45%.
Όσοι επιλέξουν τις 120 δόσεις θα διαπιστώσουν ότι οι τόκοι κι οι προσαυξήσεις μειώνονται μόλις κατά 10%.

Βελτιωμένες ρυθμίσεις οφειλών ρυθμίσεις οφειλών

Οι βελτιώσεις και τα χρέη που ρυθμίζονται

Η βελτιωμένη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία σε έως 120 δόσεις για νοικοκυριά κι επιχειρήσεις προβλέπει:

 • Μείωση της ελάχιστης μηνιαίας δόσης από 30 ευρώ σε 20 ευρώ.
 • Μείωση του επιτοκίου στο 3% από 5%. Η μείωση ισχύει για όλες τις ανεξόφλητες δόσεις της ρύθμισης μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του νόμου.
 • «Παγώνουν» κατασχέσεις κι αναγκαστικά μέτρα. Σε όσους είναι ήδη δεσμευμένοι οι λογαριασμοί θα «ξεμπλοκάρουν».
 • Ρυθμίζονται οφειλές που βεβαιώνονται εντός του 2019 μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής κι αφορούν υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων έως και 31.12.2018. Εξαιρούνται οφειλές για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31.12.2018. Βελτιωμένες ρυθμίσεις οφειλών

Όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση έχουν τη δυνατότητα να μεταπηδήσουν στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018, οι οποίες, κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, έχουν βεβαιωθεί κι έχουν καταχωριστεί στα βιβλία της φορολογικής διοίκησης (ΔΟΥ/ελεγκτικά κέντρα/τελωνεία) και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Εάν εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης δεν καταβληθεί η πρώτη δόση της ρύθμισης, τότε ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση και να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης εκ παραδρομής δεν έχει καταβάλει το ποσό επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταβολής δόσης ή, γενικά, ποσά μικρού ύψους ή στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα η μη καταβολή δόσης ή μέρους δόσης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, αλλά αποτελεί ευθύνη τρίτου, η ρύθμιση δεν χάνεται, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το ποσό, κατόπιν της ενημέρωσής του από την αρμόδια εφορία για την τήρηση των όρων της ρύθμισης και την απώλεια αυτής, εντός σαράντα πέντε εργάσιμων ημερών. Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή της διενεργείται μόνο στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών υπηρεσία.ρυθμίσεις οφειλών

Μειώσεις επιτοκίων και για τα ασφαλιστικά ταμεία

ρύθμιση οφειλώνΠεραιτέρω μείωση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία για όσους ενταχθούν στις 120 δόσεις, με μείωση του ετήσιου επιτοκίου από 5% σε 3%, προβλέπει διάταξη που υπερψηφίσθηκε από τη Βουλή την Πέμπτη 8 Αυγούστου. Πρόκειται για σημαντική ελάφρυνση, που ενδέχεται να φθάσει έως και τις 8 ποσοστιαίες μονάδες, στο τέλος της 10ετίας, στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει τις 120 δόσεις. Αφορά δε το σύνολο των οφειλετών, περίπου 1,4 εκατ., με χρέη που ξεπερνούν τα 36 δις ευρώ, είτε έχουν ήδη ενταχθεί, είτε ενταχθούν σε αυτήν, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, που προβλέπεται ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων, ή σε περίπτωση που δοθεί παράταση έως την νέα καταληκτική ημερομηνία.

Παράλληλα, όπως προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, από τις 6 Αυγούστου μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι κι αγρότες με οφειλές κατά τα έτη 2017 και 2018, καθώς ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση και τα χρέη μεταφέρονται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).