πάνες

Tα Babylino Sensitive και η Lidl Hellas, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις αυξανόμενες ανάγκες των παιδιών, στηρίζουν την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», συνεισφέροντας στην κάλυψη των αναγκών σε βρεφικές πάνες για όλα τα μέλη της Ένωσης και για όλη τη χρονιά 2018.

Τα Babylino Sensitive και η Lidl Hellas, στηρίζουν την Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Ο υψηλός αριθμός πανών Babylino θα καλύψει πλήρως, για έναν χρόνο τις ανάγκες όλων των μελών της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και πιο συγκεκριμένα των:

Οι Φίλοι του Παιδιού, Οι Φίλοι της Μέριμνας, Ίδρυμα «Η Παιδική Στέγη», Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας «Χατζηπατέρειο»-Κ.Α.Σ.Π., Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, Σωματείο «Φίλοι του Θεοτόκος», Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά», Πανελλήνια Ένωση Αγώνα κατά του Νεανικού Διαβήτη (Π.Ε.Α.Ν.Δ.) και «ΠΝΟΗ»-Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού.

Στόχος του προγράμματος με τίτλο «Babyδίνω» είναι η συνεχής στήριξη των παιδιών, με πράξεις που έχουν απτά αποτελέσματα, τόσο στην προστασία, όσο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Η ενέργεια εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΜΕΓΑ, με τίτλο «Πράξεις Φροντίδας» για την Κοινωνία.